July 23, 2016 Désiré François

Dipain Griye: les paroles et les accords

Cette chanson de Désiré François a été élue par les auditeurs de trois des quatre radios “disque de l’année 2015”. Dipain Griye a été écrite par Don Panik et la musique est signée Désiré François.

Les paroles

Ti dipain griyé fonn diber

Ti dité so rann vaper

Anba la varang mo apé get lapli tonbé

Mélina pé ranpli mo katora,

Déor lapli dir mwa ki la,

Mo pé pran kouraz pou mo al rod sa lavi-la

Dan ti lakaz tol ou koné,

Kan lapli-la pé tombé

Mo senti frison là lévé

Enn ti ler lamour ki pasé

Mélina ti pé alé vini

Li ti ankor dan so ti rob dé nwi,

Mo zoli ti fam,

Finn dérout mo lespri

Mélina get déor kouma lapli pé tombé,

Sa létan-la pa pou kapav krépi,

Mo ramas zouti azordi

Mélina get déor apré Mélina répliké

Sé enn kozé pa kozé,

Pa bizin dir mwa monn koné

Ti dipain griyé fonn diber

Ti dité so rann vapér

Anba la varang mo apé get lapli tonbé

Pa bizin mo amenn ou lor montayn

Pou get zako fer grimass

Dan ti lakaz tole gété kouma nou ti kokass

Mélina kontan sinsérité

Mwa mo kontan sinplisité

Nou ti éna bel konplisité

Dan tempét nou ti rézisté

Pa bizin Mélina met mini

pou li fer mo nam anvi li

Dan letan liver li resof mo lavi

Mélina get déor kouma lapli pé tonbé,

Sa létan-la pa pou kapav krépi,

Mo ramas zouti azordi

Mélina get déor apré Mélina répliké

Sé enn kozé pa kozé,

Pa bizin dir mwa monn koné

O la é, la li lé,

Enn ti freser pé baté,

Enn ti gaté gras matiné

Dan ti lakaz tol glasé

Share: