Radio Moris Sega Music Mauritius Ile Maurice

Radio Moris Sega Music Mauritius Ile Maurice (http://www.radiomoris.com/forum/)
-   Paroles. Classées (http://www.radiomoris.com/forum/paroles-classees/)
-   -   Paroles de "Lespri Bloké" par Grup Latanier (http://www.radiomoris.com/forum/paroles-classees/897-paroles-de-lespri-bloke-par-grup-latanier.html)

SegaMan 31/10/2004 09h45

Paroles de "Lespri Bloké" par Grup Latanier
 
Enn zom dan so pei
Enn niaz dan so vizion
Kompran li pa pe kompran
Tu zafer ki konsern li
Lezot ki désidé
Espesialis pansé

Pa pu sa ki ena solision
Tuletan li mem antor
Bé li dan so lespri
Pa ena trankilité
(x2)

Ki li pu krié ki li pu krié la
Lespri bloké na peyna sime buré
(x2)

Tan dir losterité
Divan lizie gaspiyaz
Pu li tultan ceintir
Dan zimaz kia pe briyé
Li pe rod la vérité
Lerla lespri bloké

Pa koz li recession
Donn li so komision
Kan zenfan bizin dilé
Zot pa conn lékonomi
(x2)

Kan li reflési so la swer kulé tulezur
Kuma zur an zur lia pé ris diab par laké
(x2)

Pa koz bann saki gran
Tulezur enn linvension
Zistwar kamaleon
Zordi li enn kuler
Dimin li sanz kuler
E nu bizin aksepté

Be si sa pu kontinié
Bizin grandi Brown Sequard
Parski avan lontan
Nu lespri pu bloké
(x2)

Ki nu pé rodé zot pa gagne letan banla
Sa ki zot tiombo personn palé larguer wé
(x2)

Ki nu pu krié ki nu pu krié la
Lespri bloké na peyna sime buré
....

Auteur/Interprete: Zul Ramiah


Fuseau horaire GMT. Il est actuellement 04h25.

Édité par : vBulletin® version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.1.0 Tous droits réservés.
Version française #12 par l'association vBulletin francophone
© 2003-2008 RadioMoris.Com