Radio Moris Sega Music Mauritius Ile Maurice

Radio Moris Sega Music Mauritius Ile Maurice (http://www.radiomoris.com/forum/)
-   Paroles. Classées (http://www.radiomoris.com/forum/paroles-classees/)
-   -   Paroles de "Krapo Kriyé" par Grup Latanier (http://www.radiomoris.com/forum/paroles-classees/545-paroles-de-krapo-kriye-par-grup-latanier.html)

SegaMan 03/08/2004 21h57

Paroles de "Krapo Kriyé" par Grup Latanier
 
Krapo Krie li anons la nwit
Mo tann tape papa rentre
Kuma zekler mama leve
Bizen fer vit mari gagn faim

Pukni plegne finn deranz li
Di bwa krie na pa bril mwa
Bizen sofe manze mari
Manze soso li pu manze

Na pena pasians ala li krie
Mama tranble so larm kule
Na pa gagn drwa pu dir nargne
Bizen gete kuma gunga
So dilo ape sofe
Bizin lav so ti lipie
So ti plas finn aranze
Mo papa pu repoze

Loder diven bril mo narinn
Lalamp petrol dir orevwar
Mo mama dormi lizie uver
So leker bate kuma tamtam

Tann kok sante mama leve
Bizen fer vit sinon lager
Galup lekeri li tir dile
Li kas dibwa li met dife

Bann zozo ape sante
Pu donn kuraz mo ti mama
Papa leve manze pare
Li pran so sac li al karo

Zot ti aksepte pu zot marye
Pu kapav fer enn lavenir
Buku problem zot ape gagne
Zot bann viktim la sosiete

Mo mama li esklav papa
Mo papa li esklav patron
Mo mama li enn esklav
Esklav enn lot esklav

Tex: Nitish

brunoyaka 18/08/2004 10h56

Merci pour ce grand texte. Aurais-tu d'autres textes de Latanier?

SegaMan 18/08/2004 11h34

De rien. Oui j'en ai d'autres que je peux ajouter au forum. T'as quelque preference?

Sophia 26/01/2005 16h11

Krapo kriye se mo sega prefere, mais pa ti tro kone tou parole la bien.... merci pour les textes! latanier, sakili! sega engage, samem sa!

gizmo_lutchkaya 20/02/2005 04h11

Grande sagesse dans ces paroles...


Fuseau horaire GMT. Il est actuellement 04h18.

Édité par : vBulletin® version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.1.0 Tous droits réservés.
Version française #12 par l'association vBulletin francophone
© 2003-2008 RadioMoris.Com