sware pu Kaya enn sikse pu bann fans seggae - Radio Moris Sega Music Mauritius Ile Maurice

Précédent   Radio Moris Sega Music Mauritius Ile Maurice > Discussions > Discussions Générales

Réponse
 
Outils de la discussion Modes d'affichage
  #1 (permalink)  
Vieux 07/03/2005, 16h05
Avatar de cocasse
Manev
 
Date d'inscription: octobre 2004
Localisation: London
Messages: 24
Envoyer un message via MSN à cocasse
sware pu Kaya enn sikse pu bann fans seggae

Sa ti fer mwa enn gran plezir pu form parti bann dimunn ki ti prezan pu sa sware la ki ti vreman enn sikse pu lorganizasyon ek pu laful ki finn donn zot sutyin par zot prezans parey kuma mwa ki finn sorti Londres pu al asiste sa seans la, mo finn zwenn buku bann dimunn ki mo finn perdi de vi ase lontan sirtu kamarad Francois ki finn rekonet mwa apre tu sa bann lane la ek li finn vreman pran mwa kont parski mo tusel sorti sa lwin la pu vinn siport nu kominote ek pu vinn amiz mo lekor inpe. Mesaz pu Christian Messin swet twa ek lafami buku lamur ek buku sikse ek Francois usi swet twa ek to lafami plin boner ek buku lazwa. Mo bizin kit zot mo espere ki pu ena ankor buku program ki pu donn Kaya so vre rezon kifer li finn desid pu lite pu bann dimunn ki dan bez.
Réponse avec citation
Google
  #2 (permalink)  
Vieux 11/03/2005, 17h11
Avatar de cocasse
Manev
 
Date d'inscription: octobre 2004
Localisation: London
Messages: 24
Envoyer un message via MSN à cocasse
Mo ti a byin kontan mansione ki momti pu kontan si zot inform mwa si sa size la ti interes bann frer ek ser morisyin parski Kaya finn donn so lavi pu zot ek sirtu ki zame li finn aksepte fu fer politik enn kitsoz ki buku politisyin ti anvi Kaya fer pu ki li aret fer ledikasyon so pep kan ena sa kantite malpropte dan nu ti zil. Mwa mo pa enn politisyin e mo pa desid pu vinn enn osi lontan ki mo krwar dan zu ti paradi ena buku bann dimunn konpetan ki pu dibut pu konbat koripsyon, favoritis e sirtu pu ras puvwar dan lame bann suser disan ki pe zis ranpli zot pos pandan tro buku banane bizir dir tro buku siek finn ariv ler pu dir ASE NU BIZIN PANS LAVENIR NU ZANFAN EK LAVENIR ZOT ZANFAN. Tu dimunn dan lil konn mwa par KOKAS e sa fer mwa enn gran plezir ki buku dimunn pa kon mo vre nom parski kumsa mo kapav kontyin mo lalit dan mo fason ek sirtu mo pa bizin meday ni rekonpans tu se ki pu fer mwa plezir se truv enn LIL MORIS AVEK ENN GRAN SURIR LOR SO FIGIR E KI TU SO BANN LAGAL FINN DFISPARET PU LETERNITE.
Réponse avec citation
Réponse

Tags
bann, enn, fans, kaya, seggae, sikse, sware

Outils de la discussion
Modes d'affichage

Règles de messages
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is oui
Les smileys sont activés : oui
La balise [IMG] est activée : oui
Le code HTML peut être employé : non
Trackbacks are oui
Pingbacks are oui
Refbacks are non

Discussions similaires
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[DEM] Les chansons de l'album de Kaya - Seggae Experience ketty Paroles de Chansons. Song Lyrics. 1 19/02/2005 04h24


Fuseau horaire GMT. Il est actuellement 21h33.


Édité par : vBulletin® version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.1.0 Tous droits réservés.
Version française #12 par l'association vBulletin francophone
© 2003-2008 RadioMoris.Com