Radio Moris Sega Music Mauritius Ile Maurice - Afficher un message - Eski ca concerne toi ki traverser dans to tizil?
Afficher un message
  #55 (permalink)  
Vieux 09/12/2007, 18h18
Scheherazadex Scheherazadex est déconnecté
Supervisor
 
Date d'inscription: octobre 2007
Localisation: England
Messages: 423
Citation:
Posté par cocasse Voir le message
Mo pa konn lezot me mwa monn fek avoy enn e-mail bann zournalis dan zil e se pa premie fwa ki mo fersa. Zot doon mwa linpresyon ki zot per pou pibliye mo bann lartik parski zame zot finn fer enn zefor ziska aster la, ena bann kamwad dir mwa ki mo tro direk, ankoler ou ki mo ena tro boukou la henn anver bann politisyin dan Moris me mo pena okenn la henn ou ninport ki zafer lezot p dir mwa, mo zis ena fristrasyon dan mo leker kouma tou mo bann frer ek ser dan nou tizil. Alor mo espere ki enn zour zot pou pas mo ban ti mesaz lepep Morisyin.
Comme quoi pa zis ban dimun lor forum ki hide themselves ou ki gain peur pu xprimé paski ban journalistes si dévoile zis 3/4 dan fond zot pensée et kan dimun ouvert zot la bouche ban journalistes croir zot ki pu bzen assume ban dimun la zot propos !!
Réponse avec citation