Radio Moris Sega Music Mauritius Ile Maurice - Afficher un message - Langaz creol
Discussion: Langaz creol
Afficher un message
  #4 (permalink)  
Vieux 09/10/2004, 11h14
Avatar de Nathalia
Nathalia Nathalia est déconnecté
Fan RM
 
Date d'inscription: juillet 2004
Localisation: Studio 2, Radiomoris
Messages: 1 356
Paroles de "Kréolité" de OSB

REF: Kifer zot pancore accepter sa
Kifer toultan zot pé inoir sa
Pourtant, la kréolité li dans nou
Kifer sa bizin déroul koumsa
Kifer toultan zot pé rézet sa
Kifer zamais zot lé tann parl sa
Pourtant dan moris nou tanne cose sa partou
La inn ler pou li gagne so plas la

Si to trouv nou pé explik sa parski nou fier nou cose sa
Nou pe donne nou lopinion nou pé fer nou mié pou sov sa
Tro boukou polémik zot p fer avek sa
Pourtan la plipart dimoun isi a pé servi sa
Bann politiciens pé fer zot kanpagn en kréol
Parski zot koné ki isi tou komprend kréol
Zot pé fer ene tas manier pou met sa dan lékol
Sipozé sa lang la pou zot ce enn langaz de guiniol
Nou bann zenn nou pé trouvé ki éna enn bib problem
Liniorans pé déroule mari grav dan nou system
Zot pé perdi zot létan ar viv dan lipokrizi
Pourtant mwayin pli fasil pou nou kominiké isi dir li

REF:

La rélizyon sa pé kré division
Enn ta fwa noun dir sa mo nasyon
De pli en pli sa pé kré konfisyon,
La nou pé dir zot fer bien atansyon
Aret ékout tou sa bann fos mesazé
Ki pé lav zot servo é met la haine dan zot pensé
Zot pé rod fer twa bliyé ki lor enn zil métisé
Samem ki pé enpess langaz kréol avansé
Portan nou koz sa, zot koz sa, isi nou tou servi sa
Si zot palé asepé sa vomié zot rétourn la ba
Isi nou lor enn zil savedir nou tou zilwa
Nou langaz li mélanzé aster nou tou koz patwa
Dir li

REF:

Nou tou égal lor sa ti zil tropikal (nou)
Miltirasail bliyé lespri kominal la
A nou respekté langaz ki toulezour nou kozé
Fodé pa nou honté pou montrer nou kréolité
Lor nou zil natal samem nou lang national la
Nou kosté ensam pou nou fer enn larmoni total
A nou kraz tou bann baryerr pou nou gagne kominiké
Bliyé nou diférans a nou rekoumans partazé
Fodé pa nou bliyé nou kiltir parski langaz la ena so valer
Mwa mo enn kréol é mo fier
Samem nou orizinalité a lexteryerr.Voilà ce que pensent les Otentik Street Brothers concernant la langue créole. Ce sont donc les paroles de "Kréolité", chanson figurant sur leur nouveau album "Revey Twa"
Réponse avec citation