Radio Moris Sega Music Mauritius Ile Maurice - Afficher un message - sitiasyon dimunn mizer dan nu ti lil moris
Afficher un message
  #1 (permalink)  
Vieux 04/10/2004, 09h41
Avatar de cocasse
cocasse cocasse est déconnecté
Manev
 
Date d'inscription: octobre 2004
Localisation: London
Messages: 24
Envoyer un message via MSN à cocasse
sitiasyon dimunn mizer dan nu ti lil moris

Bonzur mo pe avoye mo premie mesaz ki mo panse enn size biyn inportan dan konteks morisyen se a dir dimuun ki pe viv dan la mizer. Ki guvernman pe propoze pu ki sa bann dimunn la kapav sir ki tu lezur pu ena manze lor zot latab kuma tu dimunn e ki zot kapav truv travay pu sutenir zot fami e pu ki zot kapav avoye zot zenfan lekol pu ki zot kapav gaygn ledikasyon pu ki enn zur zot kapav truv enn la limier.

Li biyn tris kan nu mazine nu pe viv dan 21eme siek e ki nu ti lil moris ti sipoze enn gran lekzamp pu kontinan afrikin kote developman e ousi kote limanite pu nu lepep antie kuma nu dir enn sel lepep enn sel nasyon.

Mo espere ki si nu sanz sa guvernman la ek met enn lot dan so plas pu ena sansman pozitif sinon bizin rod nuvo lide ek nuvo dimunn ki vreman konserne.

Merci pu zot latansyon.
Réponse avec citation
Google