Radio Moris Sega Music Mauritius Ile Maurice - Afficher un message - Language Lors Forum
Discussion: Language Lors Forum
Afficher un message
  #4 (permalink)  
Vieux 23/07/2004, 14h21
Avatar de SheHzaD555
SheHzaD555 SheHzaD555 est déconnecté
Super Fan RM
 
Date d'inscription: mars 2004
Messages: 2 969
Lewis NadalJoined: 10 May 2004
Posts: 50

Posted: Fri Jul 23, 2004 9:16 am Post subject: Langaz kreol

--------------------------------------------------------------------------------

Bonzur Ann-Marie Chelin,mo pa konne si to ena lien avek langaz,ici kot mo reste dan lalmain mo ena plizir relasion avek langaz,mai les mwa dir twa ki nu langaz mama nu pa ti kapav met sa n pratik,parski nu ti emba diktater francais,apres vine englais et nu pa tiena droi kose nu langaz nu mama dan lekol sinon gain batee, mais azordi zur nu kapav dir ki kreol nu langaz maternel e mo sir ki pa zordi pa dimain kreol pu lir dan lekol,si mwa mo expresion mwa lor RadioMoris n alleman kisena pu kopran,trwa kar pa pu konpran,et sa dimun ki met RadioMoris et so ban mam lor net,sa mo bizin dir zot enkor n GranMersi,zot in don nu sa simain la pu nu kapav gain kontak avek ban moricien ki rest endeor,plis lor la RadioMoris citee limem ki li premier radio moris ki lor net et li dir ussi ki 100 pur 100 moricien,sa veu dir pu ban moricien kuma mwa ki penkor blier langaz sorma,to kapav rest 10 ,20,30,40 ans deor mais langaz tor ma zamais to kapav blier,mo pas konnee si kan to al moris to pli kapav expresion twa n Forsa Italia ki to langaz matwernel,mo redir nkor ki RadioMoris n site Moricien,tu moricien bizin fier ek dimun ki pa kompran nu langaz zot bizin apran li kuma nu apran zot langaz pastaek azordi ena diktionair ek ena kur lor kimanier apran kreol,langaz kreol li n parmi des pli vie langaz,to pa bizin n kreol mazanbik pu n kreol,tu ban dimun ki in nee lor n lile, li n kreol,sa mem langaz ko nu lombri in enterer.Fier ki ena n Radio kapel RadioMoris lor la nu pli kapav dan nu langaz chatting,dan nu langaz ena tu ,so zepis,so masala,so sigredoz,so dialsa,so nisa ena tu ,aster c twa ki bizin met li enpratik pa lestranger,langaz pli zoli ki nu bondie in don nu ,mai pas langaz batar,mersi buku.L.N.
Réponse avec citation