Radio Moris Sega Music Mauritius Ile Maurice - Afficher un message - [Party] Hommage a Kaya 26 Feb @ Blues Cafe
Afficher un message
  #73 (permalink)  
Vieux 09/03/2005, 10h36
timan timan est déconnecté
Manev
 
Date d'inscription: octobre 2004
Messages: 16
Citation:
seryé timan si ena banne contact la suisse la fair koner pou osb nou p check ene coup pou sa l'annee la. p fair album dagger en ce moment aprés bizin fer so promotion.
Mo pou trace ène dé noms (bann ki pé organize bann soundsystem ici) pou zot en Suisse romande (Genève, Lausanne etc..) Trace bann festivals aussi ou autres (bann nom lahaut la), si kapave gaigne ène ti dossier OSB pou prezant zot, mo laisse twa konné via mail ..


Citation:
sinon kamuad tiken p sortie p bizin avoye ene pitaille pou so l'amande 25.000 roupies pas facile la bas man.
aller mo laisse twa mo mail jm.antoinette@noos.fr
Yes man oksa, si li bizin ène pitaille, (daprè lodre li bizin ) lor ki compte nu kapave met ène kosté? fair ène ti l'annonce (kikfoi RadioMoris kapav fair ène lisage ausi pou li) ek laisse mwa konné, mo kapave leve ène dé fonds pou li la Suisse (mem si pa la totalité lamend la), 25000 rps pa facil kan to tousel beh mo sire ki avec la masse nou pou resoud ène problem masse , kan mo pensé ki Kaya fine rest dan cacho a coze so lamande alors ki ène bann finn sorti paceki zot ine finne paié zot lamande, pa facile sa..

Paroles de "Reve Penitensié" de Blakkayo , santé la ti dedikassé pou TiKenzo ek bann ki finne gaigne trapé.. pou ene boute "SEMA"

Citation:
Paroles de "Reve Penitensié" de Blakkayo:

REFRAIN:
Fode pa to plore mo mama
Si to trouv mwa pe ale
Sa form parti dan la vie [kerr]

Mo tann krye mo nom
Mo tour pou al passe Ma
Inn ariv mo tour pou zot zize la
Donn mwa inpe couraz pou mo resi la ba
To kone li pa fasil sa sirtou pou enn premier fwa
Ale souy to li zie Ma less zot mem deside
Comie lanne zot pou prend zordi dan mo liberte
To kone pou pa ariv sa cantite monn evite
Mais mo destin pann fer mwa kone zordi li finn arive

--> REFRAIN

Pourtan tonn bien edik mwa bien elve mwa
Tonn met mwa lor enn bon sime
Toultan mo ti ecout twa
Zis mo ti content fime
Mo ti trouv sa bien pou mo servo
E to ti kone
Zis to ti dir mwa ki sa lo pa legalize
Prend la rout la parseki misie la danzere
Tou le zour zot ti pe trap dimoun partou kote
E mwa monn per fer tou mama pou mo evite
Pou mo evite
Me aster la zot finn trap mwa ar enn bili mem
Mama zot pe ziz mwa
Pourtan li natirel Ma me zot la loi coumsa
Souy to larm kalme twa sesse do mama mama mama

--> REFRAIN

Oblize acepte la li finn arrive
Prend inpe patience kit fwa enn zour mo a va retourne
Mais malgre tou sa detress la vi la continiye
Mwa mo enn gran zom pou essay habitie
Mo pou par la mem to capav vinn get mwa lor zitvi
Sa pou fer mwa plezir pou resenti to prezans
Pou bann la monn fer enn crime la mo bizin pini
Ale kalme twa mo pa content trouv twa dan la soufrans

--> REFRAIN
Wa signalé..
Réponse avec citation